bg en de
Клиент:
Progressivv
Арт директор:
Иван Иванов
Дизайнер:
Пандели Шатрай
Акаунт мениджър:
Марина Матеева

Предизвикателството

Progressivv е компания, която се занимава с проектирането и разработката на SaaS продукти, платформи за управление на инвентар, fintech софтуер, както и платформи за дигитални услуги. Експертите от Progressivv ни потърсиха с молба да изработим цялостен брандинг, включително и нейминг на компанията, както и уеб сайт, представящ услугите и портфолиото на фирмата.

Какво направихме?

Стратегическият ни екип се зае с това да направи бранд стратегия и позициониране на марката, след което Творческият ни екип разработи име и корпоративна визия за новия бранд с отличително качество.

Създадената корпоративна идентичност, представена с помощта на изградените рекламни материали.
Представяне на изградения уеб сайт и визуалното пренасяне на изградената дизайн система.
Клиентът ни остана много доволен с постигнатия краен резултат и ни препоръча на редица негови партньори, за което сме му изключително признателни!