bg en de

Нашият подход

Скрол надясно

Дефиниране на проблеми

Ясното дефиниране на проблема пред вашия бранд със сигурност е най-важната стъпка за всеки проект. Изграждането на успешно и работещо решение зависи от цялостното опознаване на този проблем. Колкото по-добре успеем да вникнем в него, толкова по-нестандартни и креативни можем да бъдем в решаването му. Ето защо обичаме да задаваме въпроси. Добрите въпроси водят до правилните отговори, а те – до работещи решения.

01

/

Ситуационен анализ

Детайлният анализ стои в основата на всяка успешна стратегия. Внимателно ще анализираме всички вътрешни и външни фактори, оказващи влияние върху бранда и неговото взаимодействие с пазара и потребителите. Ще идентифицираме комуникационни точки, потребителското преживяване и поведенческите навици на клиентите.

01

/

Дефиниране на цели

Поставянето на конкретни бизнес цели и кореспондиращите им маркетингови цели е следващата логична стъпка. Така ще можем да гарантираме, че общите ни усилия са изцяло насочени в правилната посока, а резултатите могат лесно да бъдат измерени.

01

/

План за действие

Без план, и най-добре поставените цели остават само добри намерения. Затова ще разработим детайлен план, покриващ всички стъпки от изпълнението на цялостната стратегия пред вашия бранд и конкретните кампании. Внимателно ще подберем каналите и инструментите, чрез които да изпълним заложените цели.

01

/

Изпълнение

Стигайки до тук е време да приложим плана на практика. Нашият отдел за обслужване на клиенти ще се погрижи всички елементи да бъдат придвижени поетапно, координирайки взаимодействието между клиент, агенция и подизпълнители. Точността в спазването на крайните срокове от наша страна ще гарантира ефективността създадения план за действие.

01

/

Отчет на резултати и изводи

Нашата работа не приключва с края на кампанията. Последната стъпка от нашата методология е изготвянето на отчет за свършената работа и постигнатите резултати. Това ще ви позволи да видите успеха от съвместната ни работа.Постигнатите резултати ще ви послужат и като отправна точка за бъдещите кампании и проекти, които ще реализираме заедно.

01

/

Нашият подход

01
/

Дефиниране на проблеми

Ясното дефиниране на проблема пред вашия бранд със сигурност е най-важната стъпка за всеки проект. Изграждането на успешно и работещо решение зависи от цялостното опознаване на този проблем. Колкото по-добре успеем да вникнем в него, толкова по-нестандартни и креативни можем да бъдем в решаването му. Ето защо обичаме да задаваме въпроси. Добрите въпроси водят до правилните отговори, а те – до работещи решения.

01
/

Ситуационен анализ

Детайлният анализ стои в основата на всяка успешна стратегия. Внимателно ще анализираме всички вътрешни и външни фактори, оказващи влияние върху бранда и неговото взаимодействие с пазара и потребителите. Ще идентифицираме комуникационни точки, потребителското преживяване и поведенческите навици на клиентите.

01
/

Дефиниране на цели

Поставянето на конкретни бизнес цели и кореспондиращите им маркетингови цели е следващата логична стъпка. Така ще можем да гарантираме, че общите ни усилия са изцяло насочени в правилната посока, а резултатите могат лесно да бъдат измерени.

01
/

План за действие

Без план, и най-добре поставените цели остават само добри намерения. Затова ще разработим детайлен план, покриващ всички стъпки от изпълнението на цялостната стратегия пред вашия бранд и конкретните кампании. Внимателно ще подберем каналите и инструментите, чрез които да изпълним заложените цели.

01
/

Изпълнение

Стигайки до тук е време да приложим плана на практика. Нашият отдел за обслужване на клиенти ще се погрижи всички елементи да бъдат придвижени поетапно, координирайки взаимодействието между клиент, агенция и подизпълнители. Точността в спазването на крайните срокове от наша страна ще гарантира ефективността създадения план за действие.

01
/

Отчет на резултати и изводи

Нашата работа не приключва с края на кампанията. Последната стъпка от нашата методология е изготвянето на отчет за свършената работа и постигнатите резултати. Това ще ви позволи да видите успеха от съвместната ни работа.Постигнатите резултати ще ви послужат и като отправна точка за бъдещите кампании и проекти, които ще реализираме заедно.