bg en de
Клиент:
IPS
Арт директор:
Мариан Найденов
Дизайнер:
Иван Иванов
Акаунт мениджър:
Виктория Тодорова

Предизвикателството

„Интернешънъл пауър съплай" (IPS) е българска иновативна компания с 30-годишен опит в разработката и производството на високотехнологични токозахранващи системи и устройства. Продуктите на IPS се експлоатират на 7 континента с приложение в сферата на Мини грид, Оф грид, Телекомуникации, Нефтодобивна индустрия, Отбрана и в райони без достъп до електропреносна мрежа. Компанията е носител на редица награди, между които и “Space X innovation award”. С разрастването на фирмата и стартирането на строежа на нова автономна фабрика, компанията усеща необходимост от партньор, с който да изрази своята унифицирана идентичност. Именно в наше лице IPS откри надежден сътрудник, на който може да се довери.

Какво направихме?

Творческият ни екип изгради идейна концепция за ребрандинга на компанията. Заедно с екипа на IPS, разработихме Ръководство за управление на бранда, в което подробно разписахме всички принципи, вариации и насоки за правилното комуникиране на марката. Базирахме гайдлана на основните и водещи ценности на бранда, а именно иновацията, професионализъм, супер ноу-хау и разбира се високото качество на всички разработки на компанията. Във визията на IPS заложихме на изчистени форми, представително и корпоративно излъчване, което само по себе си да говори за професионализъм на високо ниво. Използваната типография е стилна и модерна, а за акцент във визията добавихме паттърн от вълни. Имплементирахме новосъздадената идентичност в рекламни корпоративни материали и печатни изделия, като в последствие започнахме и с реалното им производство.

Направихме редизайн на съществуващото лого на IPS, като коригирахме неточностите.
Разработихме дизайн на слогъна на IPS, олицетворяващ дейността на фирмата.
Разработихме дизайн система, която отговоря и представя същността на бранда. Имплементирахме дизайн системата в серия от рекламни материали.
Разработихме серия от графични елементи за илюстрация, прилагани във всяко рекламно изделие.
Развихме дизайна на поредица печатни и рекламни материали, спазвайки вече изградените насоки за използване на марката в създаденото ръководство.