Намерете ни

Офис 4

Младост 1, блок 156

София 1784

Покажи на картата

Свържете се с нас

Телефон: +359 2 831 08 68

Мобилен: +359 886 161 063

Е-мейл: office@prodesign.bg

Изпрати запитване

Условия за ползване

Продизайн България ЕООД ви предоставя този уебсайт за лична информационна, образователна и развлекателна употреба. Следните Общи условия за ползване уреждат достъпа ви до и използването на този уеб сайт. Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Определени условия се отнасят за конкретно съдържание на този уеб сайт (както е определено по-долу) или за данни, материали или информация, които можете да качите или изпратите към уеб сайта („потребителско съдържание“). Такива конкретни термини могат да се използват в допълнение към настоящите Общи условия за ползване или, където има изрично посочени условия.
В Общите условия за ползване, уточненията „ние“ и „наш“ се използват за Продизайн България ЕООД, а „вие“ и „Ви“ се отнасят за всяко физическо лице, фирма или юридическо лице, които по един или друг начин използва този уеб сайт.

1. Приемане на Общите условия за ползване

С достъпа, сърфирането или използването на този уеб сайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани или да предоставяте информация на този уеб сайт. Ако не сте съгласни с всички посочени условия, НЕ трябва да имате достъп или да използвате този уеб сайт.

2. Промяна на условията

Тези Общи условия за ползване могат да бъдат променяни от Продизайн България ЕООД, по свое усмотрение, по всяко време без предизвестие. Ако продължавате да имате достъп или да използвате този уеб сайт, ще се счита, че сте приели всички изменения в Общите условия за ползване. Препоръчваме ви да прегледате всички приложими условия. Другите уеб сайтове на Продизайн България ЕООД могат да имат свои собствени условия на ползване, които важат за само за тези уеб сайтове.
Продизайн България ЕООД си запазва правото да преустанови или актуализира уеб сайта по всяко време без предизвестие.

3. Авторско право и търговски марки

Посещавайки сайта, вие се съгласявате, че цялото съдържание на този уеб сайт, включително дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него (наричани общо "Съдържание"), са собственост на Продизайн България ЕООД или неговите лицензодатели и са защитени от авторско право и други закони и права на интелектуална собственост. Всички права върху Съдържанието са запазени, т.е. не можете да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, публикувате, изтегляте, изпълнявате, показвате, публикувате, предавате, експлоатирате, създавате производни произведения или по друг начин използвате всяка част от съдържанието във всяка форма или по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на Продизайн България ЕООД или на съответния собственик на права върху интелектуална собственост. Продизайн България ЕООД ви упълномощава да разглеждате и изтегляте съдържанието само за лична, нетърговска употреба, при условие, че съхранявате всички записи за авторски права и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Не можете да променяте или адаптирате съдържанието по какъвто и да е начин или да го използвате по друг начин за обществени или търговски цели. Търговските марки, сервизните марки, търговските наименования, търговските лога (наричани общо „марки“) са собственост на Продизайн България ЕООД и/или неговите лицензодатели и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани по друг начин, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Продизайн България ЕООД и/или неговите лицензодатели. В допълнение, всички заглавни страници, персонализирани графики, икони на бутони и скриптове са собственост на Продизайн България ЕООД и не могат да бъдат копирани, имитирани или по друг начин използвани, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Продизайн България ЕООД. Продизайн България ЕООД иска да прилага своите права на интелектуална собственост в пълна степен по закона на Република България.

5. Връзки към уеб сайтове на трети страни

Връзките в уеб сайта се предоставят за ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете уеб сайта. Продизайн България ЕООД не контролира уеб сайтовете на трети страни. Вие се съгласявате, че Продизайн България ЕООД и нейните филиали нямат намерение да подкрепят съдържание, стоки или услуги, предоставяни на или чрез тези външни уеб сайтове за ваша употреба или невъзможността да използвате тези уеб сайтове. Ако искате да използвате тези връзки, това е на ваш собствен риск. Посочваме, че други уеб сайтове в интернет, включително сайтове на трети страни, свързани с този уеб сайт, могат да съдържат материали или информация, които някои хора може да сметнат за обидни или неподходящи; или информацията, която можете да сметнете за неточна, невярна, подвеждаща или измамна; или информация, считана за клеветническа и нарушаваща по един или друг начин закона.
Продизайн България ЕООД изрично отхвърля всякаква отговорност за съдържанието, законността, благопристойността или точността на информацията, както и за всички продукти и услуги, които се съдържат във всеки уеб сайт на трета страна. Продизайн България ЕООД препоръчва да прочетете Общите условия за ползване и Политиката за поверителност на всички други уеб сайтове, които посещавате.

6. Отказ от гаранции

Използването на сайта е на ваш риск. Продизайн България ЕООД дава гаранция, че (i) сайтът ще отговаря на изискванията ви, (ii) сайтът ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен, и без грешки, (iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уеб сайта ще бъдат точни или надеждни, (iv) сайтът е освободен от вируси или други вредни компоненти или (v) грешките в сайта ще бъдат коригирани. Информацията, получена чрез този сайт се предоставя на ваш риск и вие носите цялата отговорност за повреди във вашата компютърна система или загуба на данни вследствие използването на сайта, включително всички щети, причинени от компютърни вируси.
Някои може да не позволяват юрисдикции за определено освобождаване от гаранции, така че някои от по-горе посочените ограничения могат да не се отнася за вас. В търсене на юрисдикции, отхвърляме гаранции в степен, позволена от закона.

7. Освобождаване от щети и ограничаване на отговорността

Продизайн България ЕООД или нейните клонове при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от, във връзка с или свързани с вашия достъп до, използването или невъзможността да се използва този уеб сайт и всички материали, връзки до този уеб сайт през друг сайт или неправилна и неточна информация на този уеб сайт. Това е широкообхватно ограничаване на отговорността, което важи за всички щети, включително преки, специални, случайни или последващи щети (включително, но не само материални щети, загуба на ползване, загуба на данни, загуба на бизнес, икономически загуба или загуба на печалба), базирано на нарушение на договора, нарушение на гаранцията, закононарушение (включително небрежност) или други, доколкото е позволено от закона.

8. Обезщетение и освобождаване

Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате Продизайн България ЕООД и неговите филиали от всички искове, основания за искове, загуби, щети и разходи, включително таксите за адвокатски услуги, които водят, възникват от или свързани с използването на този уеб сайт, и която и да е дейност, свързана с използването на сайта от Вас. Всяко съобщение, материал и публикация, които се предават чрез този уеб сайт и са в нарушение с Общите условия или са в нарушение с правата на някой друг, ще доведат до прекратяване на достъпа ви до уеб сайта. Споровете между вас и един или повече други потребители освобождават Продизайн България ЕООД и съдружници й от искове, искания и вреди (действителни и косвени) от всякакъв вид и характер, известни и неизвестни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с търсене на спорове.

9. Няма незаконна или забранена дейност

Като условие за вашето ползване на този уеб сайт, вие се съгласявате да не използвате този уеб сайт за незаконни или забранени от теза условия цели. Вие се съгласявате да бъдете отговорни за използването от ваша страна на уеб сайта. Вие се съгласявате да не публикувате или предавате чрез този сайт незаконни, заплашителни, малтретиращи, опозоряващи, вулгарни, неприлични, непристойни, обидни, пораждащи омраза или други нежелателни материали от всякакъв вид, включително всякакви материали, които насърчават престъпно поведение или поведение, което ще доведе до гражданска отговорност, нарушаване на правата на личен живот на другите, нарушаване на правото на интелектуална собственост на другите или по друг начин нарушаващи приложими местни, щатски, национални или международни права. Вие се съгласявате да не използвате този уеб сайт по никакъв начин, който възпрепятства нормалното използване на сайта от други потребители. Вие се съгласявате да използвате всички подходящи средства, за да откривате и отстранявате всякакви вредни вируси или деструктивни характеристики, преди да изпращате материали към този уеб сайт.
Продизайн България ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение, да спре или да прекрати достъпа ви до този уеб сайт и да забрани всякакви настоящи и бъдещи използвания на този уеб сайт (или част от него) за вас, ако не успеете да се съобразите с всяка точка от Общите условия за употреба.

10. Спиране на уеб сайт

Продизайн България ЕООД си запазва правото по всяко време и от време на време да модифицира, временно или постоянно да прекратява достъпа до уеб сайта (или част от него) със или без предупреждение или съгласие. Продизайн България ЕООД и нейните филиали няма да носят отговорност за съдържанието или съдържанията, предоставени на уеб сайта.

11. Приложимо право и разрешаване на спорове

Продизайн България ЕООД представя материали и информация на този уеб сайт, за които вие давате съгласието си и се подлагате на лична юрисдикция за всяко действие в този уеб сайт, достъпа или използването му, условията за ползване и извънтериториалното обслужване на процеса. Продизайн България ЕООД и нейните филиали отговарят за спазването и прилагането на местните закони.

12. Разделяемост

Ако някоя от клаузите на тези Общи условия за ползване е неподходяща, невалидна или по някаква причина неприложима от компетентна юрисдикция, тогава се счита за невалидната или неприложима.


13. Без отказ

Правото на Продизайн България ЕООД е строго да спазва разпоредбите от Общите условия за ползване.

Изпратете запитване

x
Прикачи файл