Проучвания

КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

Искате да се ориентирате по-добре за позициите си на пазара, планирате лансирането на нов продукт/услуга, или искате да подобрите качеството на вече съществуващи такива? Рекламна агенция ProDesign може да Ви помогне с изготвянето на целите, обхвата и аудиторията на проучването. Покриваме изцяло територията на България, почти всички сектори на бизнеса и голям брой медийни канали.

ОТ ДАННИТЕ КЪМ ДЕЙСТВИЯТА

Нашият маркетингов отдел ще Ви предостави консултация за всеки аспект от провеждането на проучването:

 

ПОДГОТОВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

След набелязване на целите на проучването ще подготвим всички необходими материали, за да можем да получим необходимата информация от респондентите.

 

МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСА

Ще имаме грижата да подготвим детайлен тайминг за всеки етап на проучването, с който ще Ви запознаем предварително. Нашият екип ще контролира стриктно целия процес, за да гарантираме, че ще получим търсената информация.

 

ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЯНЕ

Накрая ще обобщим, анализираме и представим събраната информация, помагайки Ви да направите нужните изводи за нагласите на потребители.

  

ВИДОВЕ ПРОУЧВАНИЯ

 

  • Изследвания на марката
  • Комуникационни изследвания
  • Campain tracking   
  • Ценови изследвания
  • Качествени изследвания на пазара
  • Идентифициране на пазарни ниши
  • Пазари и целеви групи
     
   

 

СЕРТИФИКАТЪТ ЗА КАЧЕСТВО Е НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ УСЛУГАТА.

 

Изпратете Вашето запитване сега.