Онлайн реклама

ЯСНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВАШЕТО ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ

Смело можем да заявим, че в Интернет плуваме в свои води, и с удоволствие ще научим и Вас. Независимо какъв е бизнесът Ви като мащаб или сфера на дейност, в ерата на дигиталните комуникации не можете да си позволите да пренебрегнете своето онлайн присъствие. За целта обаче се нуждаете от ясен план на действие, който започва с набелязването на цели и поставянето на срокове.

 

НА КОГО ГОВОРИТЕ И КАКВО ИСКАТЕ ДА КАЖЕТЕ?

Отговаряйки си на тези два основни въпроса, за което ние също ще Ви помогнем, ще разполагате с една солидна основа, върху която да стъпи Вашата онлайн стратегия. За последното отговорността ще поеме екипът на рекламна агенция ProDesign. Ще Ви помогнем да набележите своите дългосрочни и краткосрочни цели, след което ще Ви предложим конкретни решения за тяхното постигане.

 

ШИРОК СПЕКТЪР ОТ ПРЕДЛАГАНИ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ

Спрямо поставените цели ще разработим конкретен онлайн маркетингов микс от комуникационни инструменти. Покриваме всички етапи от реализирането на една онлайн кампания: планиране, изработка на материали, медия купуване, мониторинг, анализ. 

  • Създаване и поддръжка на уеб страници и микросайтове

  • Изграждане на платформи за търговия и бази данни

  • Поддръжка на фирмени акаунти във FB, Twitter, LinkedIn и др.

  • Планиране на CPC (Google AdWords, EasyAds, Facebook Ads) и CPM (уеб банери и брандинги) във всички водещи български и чуждестранни сайтове

  • SEO – оптимизация на уеб съдържание по ключови фрази и гарантирано постигане на челни позиции в резултатите на Google

 

Изпратете Вашето запитване за онлайн реклама сега.