Siemens

„Сименс“ АГ е германска компания със седалище в Берлин, оглавяваща едноименна корпоративна група, която е сред най-големите в света.

Siemens

Българският филиал на Сименс ни ангажира да направим дизайн за нов каталог, предназначен за българския пазар.

След двуседмична работа и стриктно спазване на корпоративните стандарти, сътворихме дизайна пред очите ви.

Работихме изцяло по корпоративните стандарти на Сименс и крайния резултат е повече от добър.

След разработката на дизайна се заехме и с печата на каталога, а коментара на клиента ни беше "Това изделие в България ли е произведено? Печатът е по-добър дори от оригиналните немските каталози, които получаваме!"